Ühe tulemuse näitamine

Polüpropüleen / PP.

Polüpropeen ehk polüpropüleen (lühend PP) on laialdaselt kasutatav termoplastne polümeer ja plastmaterjal.
Polüpropeen saadakse propeeni ahelreaktsiooni polümerisatsiooni tulemusena.
Polüpropeen on teisel kohal maailma toodangumahult, kasutades seda mitmesuguste plasttoodete valmistamiseks.